Strona Główna
  AKTUALNOŚCI    ||    GARNIZONOWE ZESPOŁY CARITAS    ||    WYDAWNICTWO    ||    KONTAKT
DEKRET POWOŁUJĄCY CARITAS ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

Warszawa, dnia 12 marca 1996 r.

 

 

 

DEKRET

 

 

 

Niniejszym dekretem z dniem 12 marca 1996 roku eryguję Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, która będzie realizowała cele i zadania okrślone w Statucie Caritas Polska.
Patronem diecezjalnej Caritas ustanawiam świętego Marcina z Tours.
Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego będzie mieściła się w Warszawie przy ulicy Długiej 13/15.
Na trud pracy charytatywnej z serca błogosławię.

ks. Sławoj Leszek Głódź
Biskup Polowy Wojska Polskiego