Strona Główna
  AKTUALNOŚCI    ||    GARNIZONOWE ZESPOŁY CARITAS    ||    WYDAWNICTWO    ||    KONTAKT
.
DEKRET POWOŁUJĄCY CARITAS POLSKA

                                                                         

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI
N. 2964/90/P.
Warszawa, 1990.10.10Nawiązując do najlepszych tradycji Kościoła Katolickiego, który z woli swego założyciela Jezusa Chrystusa troszczy się o każdego człowieka, o jego potrzeby duchowe i materialne; traktując zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości i miłosierdzia jako istotną część ewangelizacji; zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego: kań. 394 § 1 i § 2; kań. 222 § 1 i § 2; kań. 529 § 1 oraz artykułem 38 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r.: "O stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" (Dz. U. nr 29, póz. 154), niniejszym Konferencja Episkopatu Polski powołuje do istnienia Caritas Polska.
Nowo powstała instytucja będzie działała zgodnie ze statutem zatwierdzonym osobnym dekretem, wykorzystując wskazania Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski: "O pracy charytatywnej w parafii" z dnia 30 listopada 1986 r., oraz czerpiąc inspiracje i wzory z działalności charytatywnej i społecznej, prowadzonej zarówno w przeszłości, jak i obecnie na terenie Polski.
Wyrażam ufność, że Caritas Polska przyczyni się do zapobiegania biedzie ludzkiej w wielu jej wymiarach oraz upowszechni kulturę i praktykę solidarności i pomocy bliźnim znajdującym się w potrzebie.
Wszystkim twórcom, współpracownikom oraz pomocnikom tej ważnej i niezbędnej instytucji Kościoła z serca błogosławię.

 

 

†Józef Kardynał Glemp
Przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski
Prymas Polski