Strona Główna
  AKTUALNOŚCI    ||    GARNIZONOWE ZESPOŁY CARITAS    ||    WYDAWNICTWO    ||    KONTAKT

Europa - Hymny Państwowe

Płyta CD - nr kat: COPWP 35 - nakład wyczerpany

Wykonawcy:

ORKIESTRA REPREZENTACYJNA WOJSKA POLSKIEGO IM JÓZEFA WYBICKIEGO
ORKIESTRA KONCERTOWA WOJSKA POLSKIEGO IM. STANISŁAWA MONIUSZKI

1 EUROPA
2 ALBANIA
3 ANDORA
4 AUSTRIA
5 BELGIA
6 BIAŁORUŚ
7 BOŚNIA I HERCEGOWINA
8 BUŁGARIA
9 CHORWACJA
10 CYPR
11 CZECHY
12 DANIA
13 ESTONIA
14 FINLANDIA
15 FRANCJA
16 GRECJA
17 HISZPANIA
18 HOLANDIA
19 IRLANDIA
20 ISLANDIA
21 LICHTENSTEIN
22 LITWA
23 LUKSEMBURG
24 ŁOTWA
25 MACEDONIA
26 MALTA
27 MOŁDAWIA
28 MONAKO
29 NIEMCY
30 NORWEGIA
31 POLSKA
32 PORTUGALIA
33 ROSJA
34 RUMUNIA
35 SAN MARINO
36 SERBIA I CZARNOGÓRA
37 SŁOWACJA
38 SŁOWENIA
39 SZWAJCARIA
40 SZWECJA
41 TURCJA
42 UKRAINA
43 WATYKAN
44 WĘGRY
45 WIELKA BRYTANIA
46 WŁOCHY

Płyta CD "Europa - hymny państwowe", zawierającą 45 nagranych w wersji instrumentalnej hymnów państwowych i hymn Unii Europejskiej "Oda do radości". W książce dołączonej do płyty umieszczono podstawowe informacje o państwach Europy w wersji polskiej i angielskiej /nazwa stolicy, powierzchnia, ludność, ustrój, język, położenie, flaga/.
Europa to część świata znajdująca się na półkuli północnej, stanowiąca wraz z Azją kontynent zwany Eurazją, o powierzchni ponad 10 mln. km2. Nazwa kontynentu pochodzi od greckiego słowa Euros, użytego przez Herodota na określenie obszarów leżących na północ od morza Egejskiego i Peloponezu.
Dzisiejszą Europę stanowią 45 krajów o różnych ustrojach politycznych. Tragiczne wydarzenia ubiegłego wieku zdecydowały o pojawieniu się idei nadania narodom Europy wspólnego, instytucjonalnego kształtu, który pozwoliłby godzić różne interesy i rozwiązywać konflikty w sposób pokojowy. Pierwszym krokiem ku zjednoczeniu Europy było podpisanie w kwietniu 1951 r przez sześć państw – Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy i Włochy Traktatu Paryskiego, powołującego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS). Organizacja ta została powołana na 50 lat. Dziś te zadania realizuje Wspólnota Europejska.
Sukces EWWiS zachęcił założycielską szóstkę do kolejnych kroków ku zjednoczeniu. W 1957 r. w Rzymie podpisano dwa traktaty o ogromnym znaczeniu dla Europy. Pierwszy z nich powołał do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG). Na podstawie drugiego traktatu powstała Euratom – organizacja współpracy państw w przemyśle nuklearnym. Organizacje te: Wspólnota Europejska i Euratom istnieją i działają nadal, występując pod jednolitą nazwą: Wspólnoty Europejskie i są częścią Unii Europejskiej.
Polityczne i gospodarcze ugrupowanie piętnastu demokratycznych państw tworzących Unię Europejską postanowiły ściśle ze sobą współpracować budując dobrobyt i bezpieczeństwo, nie rezygnując przy tym z własnej niepodległości i odrębności narodowej. Dla osiągnięcia wspólnych celów dobrowolnie przekazały Unii – w drodze umów międzynarodowych – pewne kompetencje, tak, aby realizacja tych zamierzeń była możliwa. W ten sposób powstał jedyny w skali świata związek państw, który kojarzy ich interesy narodowe ze wspólnymi korzyściami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi.
W instytucjach Unii Europejskiej języki urzędowe wszystkich krajów członkowskich są na równych prawach.

W wielu dokumentach i deklaracjach, które dały początek współpracy państw europejskich znajdują się odniesienia do łączących Europejczyków wspólnych korzeni chrześcijańskich. Do tych korzeni odwoływał się często Ojciec Święty Jan Paweł II, który w przemówieniu, wygłoszonym w Sejmie RP w 1999 r. powiedział: „Polska ma pełne prawo, aby uczestniczyć w ogólnym procesie postępu i rozwoju świata, zwłaszcza Europy. Integracja Polski z Unią Europejską jest od samego początku wspierana przez Stolicę Apostolską. Doświadczenia dziejowe, jakie posiada Naród polski, jego bogactwo duchowe i kulturowe mogą skutecznie przyczynić się do ogólnego dobra całej rodziny ludzkiej, zwłaszcza do umacniania pokoju i bezpieczeństwa w Europie”. Dalej papież powiedział: „ Kościół przestrzega przed redukowaniem wizji zjednoczonej Europy wyłącznie do jej aspektów ekonomicznych, politycznych i przed bezkrytycznym stosunkiem do konsumpcyjnego modelu życia. Nową jedność Europy, jeśli chcemy by była ona trwała, winniśmy budować na tych wartościach, które ją kiedyś ukształtowały z uwzględnieniem bogactwa i rożnych kultur i tradycji poszczególnych narodów. Ma to być Wielka Wspólnota Ducha – „Europo otwórz drzwi Chrystusowi”.

Hymn państwowy to wzniosła pieśń patriotyczna, która symbolizuje suwerenność, poczucie wspólnoty, ciągłość tradycji i tożsamość danego narodu. Swą wymową nawiązuje do najistotniejszych wydarzeń w dziejach narodu. Stąd pieśń stanowiąca najwyższą świecką wartość duchową w każdym kraju, towarzyszy wszystkim uroczystościom o charakterze patriotyczno-państwowym, stanowi nieodłączny element oficjalnych wystąpień przedstawicieli danego państwa na arenie międzynarodowej, jest też niezwykle istotnym elementem mobilizacyjnym wszystkich sił społecznych w chwilach zagrożenia narodowego.
Hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego. Powstał w Eegionie Nel Emilia we Włoszech, w lipcu 1797 roku, a jego autorem jest Józef Wybicki, najbliższy współpracownik gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.

Decyzją Rady Europejskiej z 1985 roku, hymnem Unii Europejskiej jest "Oda do Radości" – finał IX symfonii Ludwika van Beethovena, w którym autor wykorzystał tekst "Ody do Radości" Fryderyka Schillera.

Wyciąg z Dz. U. Z dnia 31 stycznia 1980r. o godle, barwach narodowych i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej:
Art. 14
Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju. Osoby obecne podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek, a ponadto, mężczyźni w ubraniach cywilnych, zdejmują nakrycia głowy, zaś osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, nie będący w zorganizowanej grupie, oddają honory przez salutowanie. Poczty sztandarowe podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu oddają honory przez uchylenie sztandaru.

Adam Buszko