Strona Główna
  AKTUALNOŚCI    ||    GARNIZONOWE ZESPOŁY CARITAS    ||    WYDAWNICTWO    ||    KONTAKT

 

 

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Płyta CD - nr kat: COPWP 33

 

Słowa i melodia - tradycyjne
Opracowanie - Andrzej Banasiewicz
Konsultacja - ks. prof. dr Kazimierz Szymonik, ks. ppłk Robert Mokrzycki

Wykonawcy:
Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego,
Partie solowe - Andrzej Chrostowski,
Akompaniament - Robert Dziekański,
Dyrygent - Andrzej Banasiewicz.

Repertuar:

1. NA JUTRZNIĘ - ZACZNIJCIE WARGI NASZE
2. HYMN - ZAWITAJ PANI
3. NA PRYMĘ - PRZYBĄDŹ NAM, MIŁOŚCIWA PANI
4. HYMN - ZAWITAJ, PANNO MĄDRA
5. NA TERCJĘ - PRZYBĄDŹ NAM MIŁOŚCIWA PANI
6. HYMN - WITAJ, ARKO PRZYMIERZA
7. NA SEKSTĘ - PRZYBĄDŹ NAM, MIŁOŚCIWA PANI
8. HYMN - WITAJ, ŚWIĄTYNIO BOGA
9. NA NONĘ - PRZYBĄDŹ NAM, MIŁOŚCIWA PANI
10. HYMN - WITAJ, MIASTO UCIECZKI
11. NA NIESZPORY - PRZYBĄDŹ NAM, MIŁOŚCIWA PANI
12. HYMN - WITAJ, ŚWIATŁO Z GABAON
13. NA KOMPLETĘ - NIECH NAS SYN TWÓJ
14. HYMN - WITAJ, MATKO SZLACHETNA
15. OFIAR. GODZ. - Z POKŁONEM, PANNO ŚWIĘTA
16. ANTYFONA - TAĆ TO RÓŻDŹKA


Godzinki to nabożeństwo maryjne, sięgające czasów zakonów rycerskich, znane w Polsce już ponad pięćset lat. Wtedy to, wśród sporów teologicznych, zwyciężyła prawda o Niepokalanym Poczęciu NMP. Argumentem za powstaniem Godzinek w Hiszpanii mał być fakt istnienia w tym kraju zakonów rycerskich, które oprócz obrony swego kraju, składały dodatkowe śluby stawania w obronie Niepokalanego Poczęcia NMP. To dla tych rycerzy-zakonników ułożono Godzinki.
Nazwa Godzinki pochodzi od godzin brewiarzowych, czyli pór odmawiania poszczególnych części tej modlitwy, a forma tego nabożeństwa wytworzyła się z oficjum Liturgii Godzin o Niepokalanym Poczęciu NMP, a następnie szybko rozprzestrzeniła się w całym zachodnim Kościele.
Pierwszy polski przekład Godzinek został wydany drukiem w 1482 roku. Zawierały one pieśni autorstwa bł. Władysława z Gielniowa, dlatego jemu przypisuje się autorstwo modlitwy. Aktualny tekst został prawdopodobnie ułożony przez tłumacza Pisma Świętego ks. Jakuba Wujka, stąd wszystkie urywki biblijne są podane z jego przekładu. Autor Godzinek, ukazując godność Matki Bożej i Jej niezwykłą posługę, stosuje środki artystyczne, zwłaszcza porównania i metafory, wykorzystując ogromne bogactwo symboli, figur i obrazów biblijnych, odwołuje się do występujących w Piśmie Świętym Starego Testamentu niewiast, przedmiotów sakralnych itp.
Kult Matki Bożej w naszej ojczyźnie był zawsze bardzo silny i serdeczny. Wielbili Ją królowie i lud. Niepokalana dawała wielokrotnie wyraz szczególnego umiłowania naszej ziemi. Historia świadczy o wielkim nabożeństwie do Maryi św. Kazimierza syna króla Władysława Jagiellończyka. Królewicz potrafił długi czas spędzać w modlitwie przed obrazem Matki Bożej. Godzinki były umiłowanym nabożeństwem króla Zygmunta III. Modlitewniki z małym oficjum o NMP posiadali król Władysław Warneńczyk i królowa Bona. Za przykładem władców śpiewała Godzinki szlachta i rycerstwo polskie w obozach i w czasie pochodów. Pielgrzymi od śpiewania Godzinek rozpoczynali podróż.
Ojcowie nasi dobrze rozumieli, że dla całego Kościoła i każdego wiernego Niepokalana Pani jest kluczem do zrozumienia osoby i dzieła Jezusa Chrystusa, jest wzorem dla każdego wierzącego. Wśród współczesnych wielkim czcicielem Niepokalanej Pani był św. Maksymilian Maria Kolbe. Dla niej żył, pracował i cierpiał.
Podobnie jak Gorzkie Żale, także i Godzinki były niegdyś ulubionym nabożeństwem rycerstwa Rzeczypospolitej, a później Wojska Polskiego. Tak więc, wpisując się w tę piękną tradycję, Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego nagrał Godzinki w Katedrze Polowej WP pw. Najświętszej Maryi Panny – Królowej Polski.
Na okładce płyty kompaktowej i kasety magnetofonowej fotografia mozaiki przedstawia Matkę Kościoła. Dzieło to znajdowało się pierwotnie na jednej z kolumn watykańskiej Bazyliki Konstantyńskiej, a w 1067 roku zostało przeniesione do kaplicy Collona, gdzie pozostaje do dziś. W 1970 roku papież Paweł VI nadał wizerunkowi tytuł „Mater Ecclesiae” („Matka Kościoła”), natomiast papież Jan Paweł II polecił umieścić jej powiększoną replikę, wykonaną także techniką mozaikową, na ścianie Pałacu Apostolskiego.

Adam Buszko