Strona Główna
  AKTUALNOŚCI    ||    GARNIZONOWE ZESPOŁY CARITAS    ||    WYDAWNICTWO    ||    KONTAKT

 

Marsze i sygnały Wojska Polskiego

Płyta CD - nr kat: COPWP 12 - nakład wyczerpany
Kaseta - nr kat: COPWP 13

 

Wykonawcy:
Orkiestra Koncertowa Wojska Polskiego

Marsze:

1. Hymn Polski
2. Jan III Sobieski
3. Marsz księcia Józefa Poniatowskiego
4. Warszawianka
5. Marsz generalski
6. Marsz I Brygady
7. Marsz lotników
8. Pod sztandarem pokoju
9. POS
10. Strzelcy maszerują
11. Marsz Kozietulskiego
12. Serce w plecaku
13. Bohaterom Warszawy
14. Sława żołnierza polskiego
15. Radość zwycięstwa
16. Moja Ojczyzna
17. Marsz Podchorążego
18. Eskadra
19. Pancerniak
20. Marsz „Wiwat”
21. Marsz polskiego kosmonauty
22. Kosmos

Sygnały:


1. Hasło Wojska Polskiego (4 trąbki)
2. Hasło Wojska Polskiego (1 trąbka)
3. Służba wartownicza
4. Pobudka
5. Capstrzyk
6. Wydanie posiłków
7. Zbiórka ogólna
8. Zbiórka dowódców
9. Alarm ogólny
10. Baczność
11. Spocznij
12. Słuchajcie wszyscy (4 trąbki)
13. Słuchajcie wszyscy (1 trąbka)
14. Strzelać
15. Przerwij ogień
16. Odprawa wart
17. Wezwanie dyżurnych
18. Rozpoczęcie zajęć

Do kolekcji nagrań muzyki wojskowej dokonanych przez renomowane orkiestry zagraniczne (czeskie, francuskie, holenderskie, niemieckie, angielskie, amerykańskie, rosyjskie i wiele innych) dołączamy polskie „Marsze i sygnały", które zostały nagrane przez Orkiestrę Koncertową Wojska Polskiego im. Stanisława Moniuszki. Nagrane na płycie marsze i sygnały to świadomy wybór, prezentujący rozwój tej formy muzycznej, powstałej przede wszystkim na potrzeby wojska. Mimo że marsz jako utwór samodzielny lub część większej formy (opery, symfonii, sonaty) pojawia się w dziełach najwybitniejszych kompozytorów różnych epok (W. A. Mozarta, L. v. Beethovena, R. Schumana, H. Berlioza, F. Liszta, F. Chopina, M. Ravela, I. Strawińskiego, G. Verdiego, F. Mendelssohna, J. Straussa, I. Dunajewskiego i wielu innych), to również ważne miejsce znalazł w repertuarze orkiestr wojskowych. Polskie marsze wojskowe cieszą się dużym uznaniem i zainteresowaniem zagranicznych melomanów, są często poszukiwane przez kolekcjonerów-miłośników muzyki wojskowej, członków międzynarodowych stowarzyszeń. Marsze „Jan III Sobieski", „Księcia Józefa Poniatowskiego", „Kozietulskiego", „Sława żołnierza polskiego", „Bohaterom Warszawy" uzupełniają wiedzę zainteresowanych o naszych wybitnych dowódcach i bohaterach narodowych, którzy wsławili się męstwem i odwagą na polach bitewnych. Marsze „Warszawianka", „Pod sztandarem pokoju", „Moja Ojczyzna" czy „I Brygada" dobitnie świadczą o patriotyzmie i zaangażowaniu ich twórców w sprawy narodowe, wolności, niepodległości i pokoju. Marsze opiewające rodzaje wojsk, ich urok i specyfikę to „Marsz lotników", „Eskadra", „Pancerniak", „Strzelcy maszerują", „Serce w plecaku", zaś bohaterskim wyczynom żołnierza w podboju kosmosu poświęcony jest „Marsz polskiego kosmonauty". Na specjalną uwagę zasługuje przedwojenny marsz POS (Państwowa Odznaka Sportowa) Edwarda Maja - „króla" marsza polskiego, który to marsz na wielu zagranicznych płytach pojawia się w zestawie przebojów muzycznych pt. „Słynne marsze świata". Po raz pierwszy na płycie polskiej obok marszy pojawiły się „Sygnały Wojska Polskiego". Sygnały wykonywane przez trębaczy w życiu wojska od dawna spełniały bardzo ważną rolę. Zastępowały one komendy ustne dowódców (szczególnie na polach bitewnych) wydawane dla pododdziałów, które były w dużym „rozproszeniu", gdzie głos ludzki nie dochodził. Sygnały trąbki towarzyszyły żołnierzom od pobudki do capstrzyku, obwieszczając rodzaj zajęć i czynności, nakazując i zabraniając działań żołnierskich, wzywając na posiłki i do gotowości bojowej - alarmowej. Sygnały zmuszały dowódców i wszystkich żołnierzy do uważnego wysłuchania rozkazów przełożonych. Dziś, we współczesnej armii - w tym w Wojsku Polskim - większość sygnałów zastąpiono nowymi środkami łączności i wzajemnego porozumiewania się żołnierzy. Dziś trąbkę zastąpiono techniką radiową, radiostacjami o dużym zasięgu i krótkofalówkami. Niezmiennie, jak niegdyś, zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym, najczęściej wykonywany jest sygnał przez jednego lub kilku trębaczy - „Hasło Wojska Polskiego", oparty na motywach „Marsza obozowego" Karola Kurpińskiego - „Bracia do bitwy nadszedł czas", uznany za sygnał hymniczny Wojska Polskiego, czy „Służba wartownicza" jako sygnał zaprzysiężenia pododdziałów wartowniczych. Coraz rzadziej słyszy się w koszarach najmilszy dla każdego żołnierza liryczny sygnał „Capstrzyk", a w zapomnienie umknęły „Zawołanie kawalerii", „Zawołanie Wojsk Taborowych", „Zawołanie kompanii szwadronu", „Na koń" czy „Rozsiodłać konie". Romantyzm tamtych lat odszedł, jak wiele innych czynności żołnierskich, w wyniku postępu i rozwoju współczesnej techniki wojskowej. Płyta ta może spełniać również oczekiwania dowódców w realizowaniu ceremoniału wojskowego w jednostkach przy okazji świąt państwowych, wojskowych i patriotyczno-religijnych. Dlatego też zamieszczono na tej płycie „Hymn Polski", „Marsz generalski" powitalny, „Warszawiankę" i współczesne „Sygnały Wojska Polskiego".

 gen.bryg.Kazmierz Madej