Strona Główna
  AKTUALNOŚCI    ||    GARNIZONOWE ZESPOŁY CARITAS    ||    WYDAWNICTWO    ||    KONTAKT

Msza Polska

Kaseta - nr kat: COPWP 01 - nakład wyczerpany

F-dur Op. 79 Józefa Elsnera.

Wykonawcy:
Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego
Dyrygent Ryszard Wrześniewski

Strona A

1. Kyrie
2. Gloria
3. Graduale
4. Credo
5. Offeratorium

Strona B

6. Sanctus
7. Benedictus
8. Agnus Dei
9. Bogurodzica
10. Modlitwa do Bogarodzicy
11. Hymn na Rocznicę 3 Maja