Strona Główna
  AKTUALNOŚCI    ||    GARNIZONOWE ZESPOŁY CARITAS    ||    WYDAWNICTWO    ||    KONTAKT

 

Wrzesień 1939 w pieśni i piosence

 

Wykonawcy:
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego
Czwerwone Gitary
Anna German
Orkiestra z Chmielnej

Repertuar nagrania „Wrzesień 1939 w pieśni i w piosence”
1. ATAK sł. Krystyna Pac-Gajewska, muz. Bolesław Szulia, wyk. Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego
2. MODLITWA OBOZOWA sł. i muz. Adam Kowalski, wyk.
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego
3. NAPRZÓD DO BOJU ŻOŁNIERZE sł. Kazimierz Kumaniecki, muz. anonim. wyk Józef Wojtan śpiew , Chór i Orkiestra Polskiego Radia
4. PIECHOTA sł. i muz. Leon Łuskino, wyk. Chór i Orkiestra Polskiego Radia.
5. SERCE W PLECAKU sł. i muz. Michał Zieliński, wyk. Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego
6. DNIA PIERWSZEGO WRZEŚNIA sł. i muz. anonim. wyk. Orkiestra z Chmielnej
7. MORZE NASZE MORZE sł. i muz. Adam Kowalski, wyk. Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego
8. SZUMIĄ BAŁTYCKIE FALE sł. Włodzimierz Ścisłowski, muz. Adam Wojdak, wyk: Adam Wojdak – śpiew i Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego
9. BIAŁY KRZYŻ sł. Janusz Kondratowicz, muz. Krzysztof Klenczon wyk. Krzysztof Klenczon i Czerwone Gitary
10. MARSZ LOTNIKOW sł. Aleksandra Zasuszanka, muz. Stanisław Latwis, wyk. Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego
11. MODLITWA HARCERSKA sł. i muz. Stanisław Bugajski wyk Harcerski Zespół Artystyczny Śląskiej Chorągwi ZHP
12. SZTANDAR, sł. Edward Fiszer, muz. Antoni Szaliński, wyk. Edward Romanowski – śpiew i Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego
13. CHŁOPCY MALOWANI sł. Teresa Filińska, muz. Stanisław Rembowski, wyk. Anna German i Orkiestra Rozrywkowa dyr. Ryszard Siwy.

„Dnia pierwszego września roku pamiętnego, wróg napadł na Polskę z kraju niemieckiego”. Do tej napaści,17 września 1939 roku, dołączyły wojska sowieckie. Rozpoczął się jeden z najtragiczniejszych okresów narodu polskiego: okupacja hitlerowska i bolszewicka. 28 września 1939 roku bohatersko broniąca się Warszawa skapitulowała.
Tajne władze Polski Podziemnej, zarówno wojskowe jak i cywilne, poprzez liczne sabotaże czy czynną walkę oddziałów partyzanckich organizują zdecydowany opór.
Niezwykle skuteczną bronią w walce ze znienawidzonym okupantem była także pieśń, powstająca bądź samorzutnie, bądź na apel tajnych władz. Pieśń ta opisywała sytuacje w jakich znajdował się nasz naród w tych dramatycznych latach, nasycona była różnymi nastrojami, reprezentowała różne gatunki. Stąd pojawiła się wielorakość wątków tekstowych: od zdecydowanie bojowych, o nucie żołnierskiej i patriotycznej, do tekstów satyrycznych, ukazujących udręczoną codzienność. Powstawały pieśni mobilizujące naród do najwyższych poświęceń, heroizmu i do nieustannej gotowości zbrojnej. Obok piosenek, których odbiorcą była zwykła ulica, powstawały pieśni modlitewne. Były też piosenki z kategorii pieśni dziadowskich, zawierające wyraźny podtekst ideowy, kpiarski, szyderczy i pełen pogróżek pod adresem okupantów. W owym czasie wielką popularnością cieszyły się „krzepiące ducha” pieśni i piosenki powstałe przed wojną np.: „Serce w plecaku”, „Morze, nasze morze”, „Marsz lotników”, „Piechota”.
W repertuarze naszej płyty zawarliśmy również przedwojenną „Modlitwę harcerską” – pieśń polskich harcerzy- jedynej organizacji w światowym skautingu, która w okresie II wojny światowej wzięła zasadniczy udział w konspiracyjnych walkach narodu polskiego.
W okresie powojennym nadal tworzono pieśni i piosenki utrwalające pamięć o tamtych tragicznych dniach.
Utwory zawarte na płycie są okazją do przywołania wspomnień związanych z wydarzeniami sprzed siedemdziesięciu laty. Tworzą pamięć o wojennych czasach cierpienia i bólu. Stanowią próbę złączenia naszych serc z duszami bohaterów, którzy oddali swe życie za to, abyśmy mogli cieszyć się dziś wolnością.
Adam Buszko