Strona Główna
  AKTUALNOŚCI    ||    GARNIZONOWE ZESPOŁY CARITAS    ||    WYDAWNICTWO    ||    KONTAKT
   

 
Program PEAD
Caritas Ordynariatu Polowego WP uczestniczy w PEAD za pośrednictwem Caritas Polska od 2005 roku. Dzięki tej formie pomocy wiele rodzin otrzymuje gotowe artykuły spożywcze. Aby ubiegać się o wsparcie żywnościowe, należy spełniać warunki określone między innymi    w wytycznych Ministerstwa Pomocy i Polityki Społecznej oraz w Ustawie o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. Miesięczne dochody nie powinny przekraczać   dla 715,50 zł netto dla osoby samotnej i 526,50 zł netto dla jednego członka rodziny.  Aby uzyskać pomoc należy zgłosić się do  placówek prowadzonych przez Caritas.
 
Najpotrzebniejsze produkty, które trafiały do ludzi w 2005 były to mleko w proszku, ryż   i makaron. Po 5 latach funkcjonowania projektu          w Polsce zwiększyła się nie tylko liczba korzystających, ale również ilość i jakość dostarczanych produktów. Wśród najpotrzebniejszych artykułów znalazły się: mleko UHT, mąka, kasze, cukier, dżemy, makarony, masło, musli, płatki kukurydziane oraz gotowe dania (zupa pomidorowa, krupnik i kasza z warzywami). Są to artykuły spożywcze specjalnie oznakowane - z logo Unii Europejskiej, Agencji Rynku Rolnego oraz Caritas jako dystrybutora, opatrzone informacją: Artykuł nie jest przeznaczony do sprzedaży.

 Program PEAD istnieje w krajach Unii Europejskiej od 1987 roku, a podstawą jego realizacji jest Rozporządzenie Komisji Europejskiej  nr 3730/87 zezwalające na bezpłatne przekazywanie osobom potrzebującym żywności pochodzącej z rezerw UE przez akredytowane organizacje charytatywne z terenu Wspólnoty.

W Polsce oprócz Caritas akredytacje uzyskały: Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej.