Strona Główna
  AKTUALNOŚCI    ||    GARNIZONOWE ZESPOŁY CARITAS    ||    WYDAWNICTWO    ||    KONTAKT

 

 POLSKIE SYMBOLE PAŃSTWOWE I WOJSKOWE. PODODDZIAŁY REPREZENTACYJNE WOJSKA POLSKIEGO

album fotograficzny w wersji języka angielskiego

Każde państwo ma swoje własne symbole, które podkreślają jego niezależność, dumę i sławę. Są one związane z  tradycją i dziejami kraju. Przez kolejne wieki i epoki historyczne towarzyszyły istnieniu narodu i państwa polskiego. W dniach zwycięstw i klęsk traktowane jak relikwia przemawiały silnie do uczuć patriotycznych i obywatelskich Polaków, pobudzały do działania w imię sprawy narodowej.
Historia pokazuje, że symbole narodowe, na co dzień mniej istotne, w chwilach dziejowych stają się tak ważne, że dla uchronienia ich przed profanacją członkowie społeczeństwa gotowi są poświęcić życie w ich obronie.
Nasze symbole państwowe mają źródła w najdawniejszych dziejach Polski. Powstawały jako znaki rozpoznawcze, wyróżniające rody czy plemiona.
W swoim bogactwie i różnorodności przetrwały wieki. Do rangi symbolu urosły doniosłe pieśni patriotyczne, które rozbudzały, zapalały do czynu i rozniecały w narodzie „świętą miłość kochanej Ojczyzny”. Ducha minionych walk, niezachwianej nadziei i bezprzykładnego męstwa opiewały pieśni pretendujące do roli hymnu państwowego, m.in. Rota, Boże, coś Polskę czy Marsz Pierwszej Brygady.
Ale symbole narodowe to nie tylko hymn, godło i flaga. Zalicza się do nich wszystko, co charakteryzuje naszą polskość:  mundur wojskowy, patroni państwa, stroje i tradycje ludowe, legendy.
W albumie przedstawiamy polskie symbole państwowe: godło, hymn, flagę oraz mundur wojskowy i nierozłączne z nim symbole wojskowe – znaki sił zbrojnych. Współczesny mundur wojskowy prezentują pododdziały reprezentacyjne Wojska Polskiego i rodzaje sił zbrojnych, a także kompanie honorowe Żandarmerii Wojskowej, 6. Brygady Powietrznodesantowej, 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w czasie uroczystości związanych z ceremoniałem wojskowym.
Przegląd symboli: munduru, muzyki, pieśni i tańców narodowych zamyka Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.
 
Adam Buszko