Strona Główna
  AKTUALNOŚCI    ||    GARNIZONOWE ZESPOŁY CARITAS    ||    WYDAWNICTWO    ||    KONTAKT


                                                                           KONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego
00-238 Warszawa, ul. Długa 13/15
tel. + 48 261 877 702
fax  + 48 261 879 922
NIP: 525-20-55-842
REGON: 013081853

strona internetowa: www.ordynariatpolowy.caritas.pl
e-mail:ordynariat_polowy@caritas.pl
 
Konto: BANK PEKAO S.A. XI O/WARSZAWA
Nr 42 1240 1138 1111 0000 0209 5558
1 % dla CARITAS WOJSKOWEJ 
KRS 0000353139


   
ks. płk Mariusz Tołwiński - dyrektor 
  Gabriel Piątkowski - zastępca dyrektora