Strona Główna
  AKTUALNOŚCI    ||    GARNIZONOWE ZESPOŁY CARITAS    ||    WYDAWNICTWO    ||    KONTAKT
19.05.2014
.

 W dniach 19-22 maja w Popowie odbędzie się kolejna sesja egzystencjalno-duchowa pt. "Człowiek i wojna". Sesje są organizowane przez Caritas Ordynariatu Polowego, we współpracy z Departamentem Wychowania i Promocji Obronności, dofinansowane z dotacji Ministra Obrony Narodowej. Duszpasterzem prowadzącym sesję będzie ksiądz Józef Augustyn, jezuita, redaktor naczelny kwartalnika „Życie Duchowe”. W realizacji przedsięwzięcia wspomagać go będą księża kapelani oraz psychologowie, mający doświadczenie udziału w misjach bojowych.
Zapraszamy do udziału w sesji żołnierzy - uczestników misji poza granicami państwa, którzy chcieliby podjąć refleksję nad własnym życiem, stawić czoło problemom, jakie pojawiły się podczas misji i po powrocie do kraju; znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania; odnaleźć spokój i ład wewnętrzny.

Podczas sesji poruszane będą problemy dotyczące każdego uczestnika wojny między innymi: cel i sens ludzkiego życia; odpowiedzialność za życie własne i bliźnich; poczucie winy w obliczu śmierci; pokonywanie własnych słabości, a także odbudowywanie więzi z najbliższymi po długiej rozłące; wychowanie dzieci do pokoju; jak nie zapomnieć o rozwoju duchowym w codziennym pośpiechu, jak pogodzić się ze stratami poniesionymi na wojnie - życie kolegów, własne zdrowie.

Celem sesji jest:
1. Ubogacenie własnego życia przez wewnętrzne przepracowanie i akceptację trudnych przeżyć i doświadczeń z misji.
2. Osobista refleksja nad własnym zachowaniem, postawą i reakcjami wobec kolegów-żołnierzy.
3. Refleksja nad ludzką miłością w naszym życiu; polepszenie relacji małżeńskich i rodzinnych.
4. Pogłębiona refleksja nad celem i sensem całego życia.

Zajęcia prowadzone będą w formie wspólnych konferencji oraz warsztatów w małych grupach. Każdy uczestnik będzie mógł także skorzystać z indywidualnej rozmowy z psychologiem lub duszpasterzem.
Planowane są również spotkania integracyjne przy ognisku oraz seans filmowy. Zgłoszenie swojego uczestnictwa w sesji jest zarazem deklaracją udziału we wszystkich wspólnych - a nie tylko wybranych punktach programu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z kapelanem swojej jednostki w terminie do 24 kwietnia 2014 r. Księża kapelani informację o zgłoszeniach przesyłają na bieżąco do organizatora sesji - Caritas Wojskowej.
Mimo, że w sesji będą podejmowane także tematy duchowe i moralne, to osoba zgłaszająca się nie musi deklarować w żaden sposób swojej przynależności religijnej; ważna byłaby pewna otwartość na świat duchowości, odpowiedzialności, sumienia i miłości.

W drugim i trzecim dniu sesji w godzinach porannych odprawiona zostanie Msza święta (w drugim dniu za poległych żołnierzy, w trzecim dniu za rodziny żołnierzy).
Uwaga: W celu prawidłowego rozliczenia delegacji informujemy, że uczestnicy sesji otrzymają bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie.

 
 
ks. płk Robert Mokrzycki