Strona Główna
  AKTUALNOŚCI    ||    GARNIZONOWE ZESPOŁY CARITAS    ||    WYDAWNICTWO    ||    KONTAKT
12.02.2015
foto.

 

 

W Centrum Charytaywno-Społecznym Caritas OPWP w Ustce zakończyły się dwa projekty - warsztaty szkoleniowe dla 15 osób niepełnosprawnych organizowanych w ramach projektu „Akademia Inicjatyw Społecznych – II edycja” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Uczestnikami warsztatów były osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo z terenu powiatu słupskiego. Podczas warsztatów przeprowadzono zajęcia z zastosowania komputera  i Internetu w pracy, z przedsiębiorczości, komunikacji
i integracji, z psychologiem, prawnikiem oraz zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym oraz sesjach z coachem.

 Warsztaty mają na celu przygotowanie osób niepełnosprawnych do wejścia na rynek pracy. Kolejnym etapem jest udział tych osób
w szkoleniach zawodowych. Obecnie odbywa się kurs zawodowy „Kucharz z obsługą konsumenta i elementami cateringu”.   Bierze w nim udział 9 osób. Pozostali uczestnicy odbędą kursy „Obsługa hotelowa z obsługą maszyn sprzątających” oraz „Rękodzieło artystyczne”.

 
   
  
                                                                                                   Małgorzata Gołgowska