Strona Główna
  AKTUALNOŚCI    ||    GARNIZONOWE ZESPOŁY CARITAS    ||    WYDAWNICTWO    ||    KONTAKT
15.12.2015
fotoJabłka dla potrzebujących

W listopadzie i grudniu br. Caritas Ordynariatu Polowego WP poprzez Garnizonowe Zespoły Caritas w Chełmie, Skierniewicach, Toruniu i Orzyszu  oraz Centrum Charytatywno Społeczne Caritas w Ustce rozdało potrzebującym owoce - jabłka.
 
Akcja przekazania potrzebującycm owoców jest możliwa na podstawie zawartej umowy przez Agencję Rynku Rolnego z sadownikami. Celem umowy jest zapobieganie marnowaniu żywności i wsparcia osób potrzebujących. Każdy z pryzjmowanych transportów owoców kontrolowany jest pod względem ilosciowym, jakościowym przez uprawnionych inspektorów ARR.

Do tej pory przekazaliśmy potrzebującycm  ponad  1252 tony. Owoce zostały wydane rodzinom wojskowym i osobom potrzebującym, szpitalom, szkołom, przedszkolom.

 

JR