Strona Główna
  AKTUALNOŚCI    ||    GARNIZONOWE ZESPOŁY CARITAS    ||    WYDAWNICTWO    ||    KONTAKT
20.04.2017
zmiana zapisu w zapytaniu ofertowym

 

  1. zmianie uległa numeracja punktów I-IX

  2. pkt III.7) "Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych"

  3. pkt.VII. 1) " jest niezgodna z opisem zamówienia określonym w pkt. III",

  4. pkt.VII. 2) "nie odpowiada warunkom udziału, określonym w pkt VI"

  5. pkt.VIII. 7) "jeżeli najkorzystniejsza oferta jest ofertą częściową to w  

  następnej kolejności wybierana jest druga najkorzystniejsza oferta ale tylko    

  do wysokości przewidzianych godzin w projekcie"

  6. pkt.IX.7) "Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną

  lub kurierem na adres biura projektu Zamawiającego: ul. Komandorska 63  

  Lędowo -Osiedle  76-271 Ustka, poczta e-mail w formie skanów podpisanych  

  dokumentów na adres caritasustka@wp.pl. Koperta/tytuł maila powinna być  

  odpowiednio oznaczona:

  Zapytanie ofertowe Nr 5 RPO/2017 Poradnictwo psychologiczne  w ramach projektu  

  pn. "Nowa Szansa" 

  7. Zmianie ulega brzmienie załącznika 2 do zapytania ofertowego.

 

  Zmieniona treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj

 

   https://drive.google.com/open?id=0B8d5S164mwmUaXZCdEJlT1dUQzg

              

  Pozostałe zapisy bez zmian.

  Termin składania ofert upływa 26.04.2017.

 

mg