Strona Główna
  AKTUALNOŚCI    ||    GARNIZONOWE ZESPOŁY CARITAS    ||    WYDAWNICTWO    ||    KONTAKT

Caritas Wojskowa uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego, co umożliwia przekazanie na rzecz tejże organizacji 1 % podatku dochodowego.

WSPARCIE CARITAS WOJSKOWEJ JEST BARDZO PROSTE!

W formularzu rocznego rozliczenia podatku PIT należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 LUB PIT - 38.
W ODPOWIEDNIEJ RUBRYCE ZEZNANIA PODATKOWEGO WPISUJEMY NAZWĘ:
CARITAS WOJSKOWA
KRS 0000353139


i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji.

Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
Urząd skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto.

Dołącz do grona tych, którzy zaufali Caritas Wojskowej

Caritas Wojskowa pomaga

- ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen,
- żołnierzom emerytom, inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom,
- ludziom bez pracy,
- rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
- dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans życiowych,
- prowadzimy działania rozwijające świadomość narodową, obywatelską i kulturową,
- upowszechniamy wiedzę na rzecz obronności państwa.